Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών επιχείρησης

Παρέχουμε πλήρη φάκελο ελέγχου εντόμων-τρωκτικών βάσει προδιαγραφών της ΕΕ όπως:

  • Πιστοποιητικά
  • Δελτία εργασιών
  • Προγράμματα καταπολέμησης
  • Κατόψεις
  • Εγκρίσεις φαρμάκων

Σύγχρονη διαδικτυακή εφαρμογή αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων

Η εφαρμογή NOVA Downloads δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες και τους εταιρικούς μας πελάτες  να έχουν άμεση εικόνα και πληροφορίες της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων για όλες τις τεχνικές που εφαρμόζει η NOVA Απολυμαντική στην επιχείριση σας

E-NOVA Services

E-NOVA Services

Σχεδιάσμενη υπηρεσία έτσι ώστε να αυξήσει την ποιότητα, να διευκολύνει τον έλεγχο και την ακεραιότητα του συστήματος προστασίας των εγκαταστάσεών σας.

Μάθετε περισσότερα...

NOVA Warranty

NOVA Warranty

Διαθέτουμε εξειδικευμένα συνεργεία ώστε μέσα σε 8 ώρες να έχει επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην επιχείρηση σας. Εγγυόμαστε για το αποτέλεσμα.

Μάθετε περισσότερα...

Barcode System

Barcode System

Παρακολούθηση, πιστοποίηση του έργου και διασφάλιση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση, σε βάση δεδομένων, των επισκέψεων και των εφαρμογών.

Μάθετε περισσότερα...