Έλεγχος HACCP

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται με HACCP και ISO για την υγειονομική κάλυψη τους. Παρέχουμε πλήρη φάκελο ελέγχου εντόμων-τρωκτικών βάσει προδιαγραφών της ΕΕ όπως:

  • Πιστοποιητικά
  • Δελτία εργασιών
  • Προγράμματα καταπολέμησης
  • Κατόψεις
  • Εγκρίσεις φαρμάκων

Πιστοποίηση ποιότητας με ISO 9001:2000

Η Nova απολυμαντική είναι η πρώτη επιχείρηση Απολυμάνσεων στην Κρήτη, και τρίτη στην Ελλάδα, που πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000, σφραγίζοντας έτσι την ποιότητα στον τομέα της Απολύμανσης.

E-NOVA Services

E-NOVA Services

Σχεδιάσμενη υπηρεσία έτσι ώστε να αυξήσει την ποιότητα, να διευκολύνει τον έλεγχο και την ακεραιότητα του συστήματος προστασίας των εγκαταστάσεών σας.

Μάθετε περισσότερα...

NOVA Warranty

NOVA Warranty

Διαθέτουμε εξειδικευμένα συνεργεία ώστε μέσα σε 8 ώρες να έχει επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην επιχείρηση σας. Εγγυόμαστε για το αποτέλεσμα.

Μάθετε περισσότερα...

Barcode System

Barcode System

Παρακολούθηση, πιστοποίηση του έργου και διασφάλιση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση, σε βάση δεδομένων, των επισκέψεων και των εφαρμογών.

Μάθετε περισσότερα...